CO2-reductie bij wagenparken, met Verizon Connect

27 July 2022 | 15 Shares

Bestuurders werden in 2021 geconfronteerd met een dubbel dilemma. Enerzijds schoten de prijzen van conventionele brandstoffen de hoogte in, zonder hoop op een onmiddellijke daling. Anderzijds is het inmiddels duidelijk dat fossiele brandstoffen massaal bijdragen aan de klimaatverandering en de uitsterving van miljoenen diersoorten, en de ernstige gevolgen voor onze eigen toekomst.

Voor bestuurders bestaat er gelukkig één enkele oplossing die beide problemen aanpakt – de markt en de infrastructuur voor elektrische voertuigen zijn in volle expansie, waardoor veel particuliere voertuigen en hun brandstofverbruik stilaan verdwijnen.

Commerciële wagenparken kunnen echter te maken krijgen met beperkingen wanneer ze volledig op een groen alternatief willen overschakelen. De ontwikkeling van elektrische voertuigen richtte zich in eerste instantie op particuliere voertuigen, waardoor wagenparken een achterstand hebben opgelopen bij de omschakeling naar elektrisch rijden.

Dat is waar systemen voor wagenparkbeheer zoals Verizon Connect de kloof helpen overbruggen tussen het vervuilende en steeds duurder wordend wagenpark van gisteren en het schonere en goedkopere elektrische wagenpark van morgen.

Verizon Connect analyseert aan de hand van de voertuiggeschiedenis, routegegevens en gegevens over het brandstofverbruik (via brandstofkaartintegratie) de brandstofefficiëntie van elk voertuig binnen een wagenpark. Inefficiënt rijgedrag levert alleen maar vervuiling en bijkomende kosten op, aangezien de verkwiste brandstof geen bijdrage levert aan het traject. Door gegevens over het rijgedrag van bestuurders, brandstofaankopen, routes en onderhoud te combineren, stelt Verizon Connect alternatieven voor die het brandstofverbruik onder controle houden, waardoor het algehele wagenpark brandstofefficiënter wordt.

Dankzij de combinatie van deze verslagen krijgen wagenparkbeheerders en bestuurders een beter beeld van waar en hoe brandstof wordt verkwist en dus meer uitstoot wordt geproduceerd. Verizon Connect stelt hen in staat om de routeplanning te wijzigen van voertuigen die gedurende hun traject teveel CO2 uitstoten, zodat het complete wagenpark groener en rendabeler wordt. Door de brandstofefficiëntie aan te pakken met Verizon Connect kunnen commerciële wagenparken hun steentje bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot, met als voordeel flink gereduceerde brandstofkosten.

Oudere, minder geperfectioneerde systemen voor wagenpark- of transportbeheer (TMS – Transport Management System) stellen doorgaans de kortste reisroutes voor. Het probleem is dat veel voertuigen volgens dezelfde parameters zijn ingesteld, waardoor ze allemaal dezelfde route volgen, die hen rechtstreeks van A naar B brengt, en daardoor de verkeersdrukte in de hand werken.

Drukke verkeerspunten zijn nadelig om een hele reeks redenen. Bovenaan die lijst staat het steeds moeten afremmen of stoppen om dan weer verder te rijden, wat files veroorzaakt. Dergelijk rijgedrag is zeer slecht voor de brandstofefficiëntie – de motor blijft draaien, verbruikt brandstof en genereert CO2, terwijl het voertuig amper vooruit komt, en dat vaak gedurende langere tijden.

Verizon Connect analyseert het brandstofverbruik en het rijgedrag van de bestuurder om routes uit te stippelen die plaatsen vermijden waar al eerder brandstof werd verkwist (en dat zijn dan ook de verkeersknelpunten). Zo kunnen individuele voertuigen of volledige wagenparken hun ecologische bandafdruk tot een minimum beperken. Bovendien, als een wagenpark toch over elektrische voertuigen (EV’s) of voertuigen met batterijen (BEV’s) beschikt, kunnen wagenparkbeheerders met de hulp van Verizon Connect deze voertuigen inzetten op routes die verkeersknelpunten vermijden of op routes waar de schonere energie optimaal benut kan worden.

Met Verizon Connect stoten wagenparken minder CO2 uit, zowel over het algemeen als in dichtbevolkte stedelijke gebieden en verkeersknelpunten. Door het vrijkomen van CO2 in de atmosfeer te verminderen krijgt de Aarde een betere kans om zich te herstellen van de gevolgen van industriële technologieën, zoals de benzine- en dieselmotoren.

Hoewel iedereen bereid is om de prijs te betalen voor een groenere toekomst voor een gezonde planeet, hoeven logistieke bedrijven niet failliet te gaan tijdens de overgang naar een volledig elektrische transportinfrastructuur.

Gelukkig levert het verlagen van de CO2 uitstoot ook aanzienlijke kostenbesparingen op voor wagenparkbeheerders. Verizon Connect neemt niet enkel brandstofbesparing in overweging, wat op zich al aanzienlijk is, maar vermijd ook verkeersknelpunten waardoor wagenparken ook voordeel halen uit meer subtiele kostenbesparingen.

Op locaties zoals drukke verkeersaders, waar bestuurders steeds moeten stoppen en starten, stoten ze meer CO2 uit zonder voortgang te boeken, wat bijdraagt aan de overmatige slijtage van onderdelen zoals remmen en koppelingen.  De kosten voor dergelijke reparaties en vervangingen lopen snel op.

Bestuurders lopen ook minder kans op ongevallen door drukke verkeersknelpunten te vermijden. Als bestuurders vastzitten in het verkeer en gebonden zijn aan een tijdschema, kunnen ze in de verleiding komen om risico’s te nemen. Zo worden drukke verkeersaders als snel een bron van ongelukken, met schade aan voertuigen, verloren of beschadigde vracht, of zelfs gewonde chauffeurs tot gevolg – wat een zware en relatief onvoorspelbare meerkost inhoudt voor commerciële wagenparken. Vooruitstrevende datagestuurde routeplanning, maximaliseert de brandstofefficiëntie en vermijdt drukke locaties, waardoor bestuurders onder minder druk komen te staan en deze kosten kunnen worden vermeden.

Verizon Connect levert een technologisch oplossing voor wagenparkbeheerders om het brandstofverbruik onder controle te houden, en zo de totale operationele kosten te drukken. Dat is zowel goed voor de planeet als voor hun wagenparken.

Neem meteen contact op met een vertegenwoordiger voor meer informatie over Verizon Connect en hoe het uw wagenpark kan ondersteunen.