De digitale transformatie van wagenparkbeheer: De sleutel tot succesvol ondernemen

14 June 2022

De complexiteit van de transportsector, uiteenlopende klantverwachtingen, de toenemende vraag naar arbeidskrachten en de stijgende kosten, resulteren wereldwijd in onoverzichtelijke verkoopnetwerken en storingen in de toeleveringsketens. De Covid-19-pandemie heeft de wagenparksector in zijn geheel overhoop gehaald, terwijl de terugkeer naar een normale situatie sinds begin 2022 een stijging van de brandstofprijzen en schommelingen in de vraag tot gevolg heeft gehad.

Doeltreffende bedrijfsvoering is de sleutel tot succesvolle wagenparkactiviteiten. Ondanks deze kennis blijven veel wagenparkbeheerders vasthouden aan repetitieve, handmatige taken die geautomatiseerd kunnen worden in een ideale wereld. Offertes opstellen, factureren, handmatig de beschikbaarheid van voertuigen nagaan, dispatching, enz. nemen een groot deel van de tijd van wagenparkbeheerders in beslag. Een aandeel van ongeveer 40% wagenparkbeheerders besteden veel tijd aan klanten informeren, werken met dossiers op papier en Excel maakt dat alles nog een stuk ingewikkelder.

Wagenparkbeheerders worden vaak geconfronteerd met het doorzoeken van allerlei paperassen en spreadsheets, het opvragen van bepaalde offertes, en het terugvinden van de bijbehorende gegevens. Zo verliezen ze hun overzicht over onderhoudsschema’s en uitgaven, plannen ze routes verkeerd in, en worden middelen ondoeltreffend ingezet.

De productiviteit van chauffeurs en communicatie vormen eveneens dagelijkse uitdagingen voor wagenparkbeheerders. De enige manier om tijdens het rijden contact te houden met chauffeurs is telefonisch, wat afleidend is en dus riskant kan zijn.

Ontoereikend mobiel bereik, gebrekkige communicatie en handmatige planningen resulteren maar al te vaak in fouten, wat gevolgen heeft voor de productiviteit van de chauffeurs en de klantervaring. Daarom moeten wagenparkbeheerders gebruik maken van de meest recente en doordachte digitale strategieën om de efficiëntie te verbeteren. Digitale transformatie in wagenparkbeheer draagt bij aan de meerwaarde van bedrijven en hun concurrentievermogen. De logistieke sector heeft altijd het voortouw genomen in vooruitstrevende technologische trends, en digitale transformatie kan wagenparkbeheerders beschermen tegen de terugslag van onverwachte omstandigheden, de omzet verhogen, voldoende wendbaarheid garanderen en de productiviteit opvoeren.

Digitale transformatie

Digitalisering in de wagenparksector berust op het genereren, opslaan en benutten van gegevens waarmee wagenparkbeheerders hun dagelijkse bedrijfsvoering kunnen automatiseren. Bedrijven hebben behoefte aan een strategie die bestaat uit hard- en software en connectiviteitselementen om de datastromen te optimaliseren en eenvoudige toegang tot gegevens te garanderen. Digitale oplossingen zoals platformen voor wagenparkbeheer in combinatie met telematicasystemen dragen bij aan de bruikbaarheid van gegevens en verhogen de algehele efficiëntie.

Oplossingen voor wagenparkbeheer automatiseren administratieve taken zoals de facturatie van klanten, het beheer van bedrijfskosten, en nog veel meer. Leveringen worden samen met offertes en facturen, bestuurders-, voertuig- en routegegevens automatisch bijgehouden via één allesomvattend systeem. Met behulp van GPS-technologie kan wagenparkgerelateerde telematica de planning van bestuurders en de beste routes automatiseren.

Geautomatiseerde werkopdrachten en routes

Opdrachten en instructies voor bestellingen kunnen rechtstreeks vanuit het platform voor wagenparkbeheer naar de chauffeurs worden gestuurd, zonder nood aan opvolging door de wagenparkbeheerders. De in elk voertuig geïnstalleerde hardware biedt informatie over het begin van een rit, de status van elke opdracht, en de geschatte aankomsttijd. Zo kunnen wagenparkbeheerders elk voertuig en elke levering feilloos volgen en monitoren.

Volgsystemen ondersteunen wagenparkbeheerders bij het uitstippelen van de meest gunstige trajecten, zodat chauffeurs de snelste en beste route kunnen nemen om tijdig te leveren. Op GPS gebaseerde telematica biedt chauffeurs gedetailleerde routebeschrijvingen tijdens het volledige traject. Chauffeurs zijn niet langer aangewezen op enkel telefoontjes vanaf het kantoor en verspillen niet langer tijd om hun bestemming te bereiken, wat bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid en de naleving van de wetgeving. Bij verkeersdrukte, files, onverwachte wegwerkzaamheden en wisselende weersomstandigheden kunnen GPS-systemen automatisch alternatieve routes voorstellen om te besparen op tijd en brandstofkosten, terwijl de productiviteit van de chauffeurs wordt verhoogd. Dat is ook een plus voor de klantervaring.

Vertrouwen in goed onderhouden voertuigen

Goed onderhouden voertuigen zijn de hoeksteen van een goed draaiend wagenpark. Voertuigen mogen geen onverwachte defecten vertonen, aangezien reparaties aanspraak maken op de beschikbare middelen: onderdelen en arbeidsuren kosten geld, maar een voertuig van de weg halen kan nog meer kosten aan verloren opdrachten en resulteren in reputatieschade. Het bijhouden van de onderhoudsschema’s van alle voertuigen kan echter ontmoedigend zijn voor veel wagenparkbeheerders, het is de zoveelste taak die ze aan hun alsmaar langer wordende lijstjes moeten toevoegen.

Met behulp van eigentijdse digitale oplossingen kunnen wagenparkbeheerders het hele proces van de planning van het onderhoud automatiseren. Gegevens uit voertuigdiagnoses verschaffen vroegtijdige aanwijzingen van een defect aan het voertuig, zodat wagenparkbeheerders passende maatregelen kunnen nemen om kostelijke reparaties te vermijden.

Voorts kunnen ze de traditionele methode om schriftelijk elk onderhoud in te plannen en het handmatig berekenen van kilometerstanden achterwege laten. Met telematica worden kilometerstanden automatisch naar het beheersysteem gestuurd, waardoor het onderhoud van voertuigen wordt gestroomlijnd en werkschema’s en opleveringen niet in het gedrang komen. Een op telematica gebaseerd platform kan ritten toewijzen aan andere chauffeurs om bijvoorbeeld voertuigen in onderhoud op te vangen. Preventieve, proactieve en geautomatiseerde onderhoudsschema’s besparen niet alleen op tijd en kosten, maar minimaliseren ook fouten, en verlengen de levensduur van uw voertuigen.

Overzie uw voertuigen en chauffeurs

Gegevens uit voertuigdiagnoses zijn niet alleen waardevol voor preventief onderhoud, maar dragen ook bij tot andere aspecten. De gegevens verschaffen inzicht in het rijgedrag van chauffeurs, de tijd die voertuigen stationair draaien, het brandstofverbruik, de bandenspanning, de conditie van de motor, en kunnen zelfs worden aangewend voor het traceren van bedrijfsmiddelen, zoals u steeds weet waar dure installaties en machines zich bevinden. Dezelfde technologie kan ongeoorloofde ritten (door chauffeurs) en autodiefstallen helpen tegengaan. De uitgebreide rapportagefunctie stelt wagenparkbeheerders in staat om trends te onderscheiden en aandachtspunten te identificeren, zodat transportbedrijven zich in plaats van zich op repetitieve taken kunnen toeleggen op strategische beslissingen.

Een betrouwbare technologische partner

De digitale en toonaangevende technologische oplossingen van Verizon Connect leveren op gegevens gebaseerde inzichten en prestaties voor maximale efficiëntie. Als marktleider en expert in de sector helpt de toepassingssuite van Verizon Connect ondernemingen om een totaalbeeld van hun uitgaven en besparings- en groeimogelijkheden te krijgen.

De voornaamste drijfveer voor digitale transformatie is grensverleggende innovatie. Een studie door ABI Research in opdracht van Verizon Connect bevestigt dat 86% van de wagenparken die GPS-technologie gebruiken, binnen een jaar een positieve ROI realiseren. Om deze dynamiek in stand te houden is digitale transformatie nutteloos zonder de inbreng van een betrouwbare technologische partner. De digitale toepassingen van Verizon Connect versnellen de digitale transformatie van bedrijven.

Boek hier een demo voor Verizon Connect, om uit te vinden hoe u uw bedrijfsresultaten kunt optimaliseren met de nieuwste technologieën.