Zarządzanie flotą jest obecnie biznesem opartym na danych. Czy jesteś na to przygotowany?

28 March 2022

Istnieją sektory przemysłu, w których łatwo jest przewidzieć trendy na najbliższe kilka lat. Niestety, logistyka i zarządzanie flotą nigdy do nich nie należały. Problemy dotykające firmy, których działalność opiera się na wykorzystaniu różnych pojazdów, zawsze były związane z nagłymi zmianami warunków rynkowych. Pewnym pocieszeniem może być to, że niektóre problemy związane z technologią pojazdów są niezmienne. Firmy zajmujące się logistyką, łańcuchem dostaw i usługami zdalnymi mogą trwale poprawić sytuację w zakresie kosztów i zatrudnienia dzięki tworzeniu właściwej kombinacji strategii operacyjnej i rozwiązań technologicznych.

Utrzymanie kosztów na niskim poziomie na tak niepewnym rynku, jakim jest logistyka, jest bardzo ważne. Dużymi źródłami kosztów są paliwa, części, konserwacja oraz koszty pracy. Bywa jednak tak, że optymalizacja tych źródeł kosztów może pochodzić z całkiem nieoczekiwanych obszarów.

Przykładowo, firmy korzystające z pojazdów (firmy transportowe, oferujące zdalne usługi inżynieryjne, kurierskie itp.) od zawsze postrzegały telemetrię w pojazdach jako sposób na lepsze śledzenie floty. Dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym informacjom o tym, gdzie znajduje się każdy środek transportu, firmy mogą lepiej planować trasy, dowiedzieć się, czy są w stanie podjąć się większej ilości pracy, a także precyzyjnie reagować na potrzeby klientów. Jednak w telemetrii pojazdów, tak jak w każdej dziedzinie technologii, nastąpił duży postęp.

Wyobraźmy sobie, że oprogramowanie w czasie rzeczywistym optymalizuje trasy poszczególnych pojazdów należących do floty. W miarę napływu nowych zleceń i zapytań do firmy możliwe jest indywidualne modyfikowanie trasy, a następnie przekazywanie kierowcom na żywo informacji o zmianach. To samo rozwiązanie działa w przypadku aktualnych raportów o ruchu drogowym – one również mogą być wprowadzane do oprogramowania, a zmiany tras zaimplementowane, zanim pojazdy znajdą się w korku.

Sekretem, który umożliwia powyższe scenariusze, jest integracja. Korzystając z oprogramowania i sprzętu nowej generacji firmy Verizon Connect, firmy mogą znacznie obniżyć koszty paliwa i zoptymalizować swoje funkcjonowanie, zapewniając dostępność techników i kierowców – wtedy, gdy są potrzebni i w tym miejscu, gdzie aktualnie są potrzebni.

fleet management

Oczywiście, telematyka nadal może odgrywać “tradycyjne” role, takie jak pilnowanie właściwego zachowania kierowców, możliwość sprawdzania, czy pojazdy stoją, podczas gdy powinny być w ruchu, lub czy są używane po zakończeniu pracy przez kierowcę. Dzisiejsze platformy technologiczne oparte na telematyce pomagają jednak obniżyć koszty we wszystkich obszarach: lepsze nawyki jazdy u kierowców oznaczają niższe koszty utrzymania, niższe zużycie paliwa i niższe składki ubezpieczeniowe.

To, co niepewne, może być pewne

Przewidywania na rynkach logistycznych są niezwykle trudne, jednakże w całej gospodarce europejskiej istnieje realny problem, który czai się w tle i może wywołać negatywne efekty – jest to zatrudnienie. Kiedy skończą się ograniczenia związane z pandemią, każda firma będzie miała poważny problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

Konkurowanie o doświadczonych i wykwalifikowanych kierowców jest szczególnie ostre w branży logistycznej, a stawki płac będą prawdopodobnie nadal rosły – to rynek pracownika. Dlatego dla firm bardzo ważne będzie jak najlepsze wykorzystanie tych ograniczonych zasobów. Optymalne wykorzystanie godzin pracy kierowców i mechaników w zależności od zapotrzebowania klientów będzie decydować o różnicy między zyskiem a stratą. Nadmiar pracowników generuje corocznie olbrzymie koszty wśród polskich firm. Z drugiej strony, firmy zatrudniające zbyt mało pracowników często nie spełniają oczekiwań klientów i wywierają nadmierną presję na swój personel.

Obie te skrajności są niepożądane, dlatego firmy muszą polegać na danych empirycznych pochodzących z najnowszych technologii, aby zachować właściwy balans i dostosowywać się do zmian popytu na usługi oraz zmniejszania się liczby dostępnych pracowników.

Jako lider rynku zintegrowanych technologii przeznaczonych dla tego sektora, Verizon Connect pomaga firmom lepiej odnaleźć się w tym obszarze gospodarki, który staje się coraz bardziej oparty na danych.. Holistyczne wykorzystanie technologii oznacza, że organizacje mogą trwale obniżyć koszty, zoptymalizować swoje zasoby i zapewnić doskonałe doświadczenia klientom i pracownikom. Od telematyki w pojazdach po całkowicie zintegrowaną infrastrukturę danych – zapraszamy do kontaktu z Verizon i rozmowy o odpowiednich rozwiązaniach dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem, aby zobaczyć, co możemy razem zrobić. W niepewnej przyszłości potrzebujesz przewidywalnej, doskonałej technologii.