Wagenparkbeheer levert zowel professionele als persoonlijke voordelen op voor bestuurders

28 March 2022

Slimme bedrijven deinzen niet terug voor wagenparkbeheer; ze verwelkomen deze oplossing om zich te blijven verbeteren. We hebben thans een beter inzicht in hoe trackingtechnologieën kunnen worden ingezet en wat de mogelijkheden ervan zijn. De voordelen zijn onmiskenbaar, niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de bestuurders, en dat zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

De diverse in Europa toegepaste technologieën voor wagenparkbeheer

Een enquête gedaan voor het Fleet Trends Report van 2021 toont aan dat gemiddeld 68% van de Europese wagenparken gebruik maakt van een GPS-trackingsysteem. In Nederland ligt dat percentage vijf punten hoger dan het gemiddelde, op 73%.

Telematica is slechts één aspect van de verschillende technologieën voor wagenparkbeheer die door ondernemingen worden ingezet, naast buitendienstbeheer (planning en dispatch), communicatie, videocamera’s in de cabine en de tracking van goederen/opleggers/materieel.

Dashcams zijn haast niet meer weg te denken uit particuliere voertuigen. Toen videotechnologie commercieel werd ingevoerd als onderdeel van een algemeen platform voor wagenparkbeheer, bleken 57% van de gebruikers minder kosten door ongevallen te hebben, en 47% minder aan verzekeringspremies te betalen (volgens het rapport uit 2021).

Privacy op de weg en in de cabine

Het is begrijpelijk dat de meeste bestuurders zich initieel zorgen maakten over hun privacy, aangezien trackingsystemen en camera’s associaties oproepen met een alziende en alhorende Big Brother, vooral bij videobeelden in de cabine. Uit de uitvoerige resultaten die naar voren kwamen in het rapport (uitgevoerd in opdracht van Verizon Connect) blijkt dat echter niet het geval te zijn.

Een dashcam met hoge definitie registreert videobeelden van de omstandigheden op de weg. Het systeem is voorzien van een 150° frontcamera met 720p en een 145° nachtcamera voor de bestuurder, die heldere videobeelden leveren die via een AI-engine kunnen worden geanalyseerd en bekeken na een ongeval of bij de vaststelling van onveilig rijgedrag.

GPS

Voor degenen die zich zorgen maken over de privacy van dashcams moet worden opgemerkt dat er geen geluid wordt opgenomen, zodat er geen gesprekken in de cabine kunnen worden geregistreerd, en dat opnames uitsluitend onder bepaalde voorwaarden mogen worden bewaard.

Verizon Connect Reveal slimme video

De werking van het slimme dashcamsysteem:

  1. De dashcam start de opname

Het camerasysteem start de opname wanneer de motor wordt gestart en tot deze wordt uitgeschakeld.

  1. Monitoring van onveilig rijgedrag

De AI-engine analyseert de beelden op basis van specifiek rijgedrag – abrupt remmen, scherpe bochten of snel optrekken.

  1. Ongevallenclassificatie

De videofragmenten worden ingedeeld als zijnde een aanrijding, gevaarlijk of agressief rijgedrag, of een laag risico.

  1. Rapportage in enkele minuten

Bestuurders kunnen de video van het ongeval in Reveal raadplegen via hun smartphone of computer, en ook downloaden om later te bekijken.

Videobewijs weerlegt valse beweringen

Met video kan een situatie in de juiste context worden bekeken, waardoor er correct op kan worden gereageerd. Mocht er bijvoorbeeld een ongeluk plaatsvinden, kan het videobewijs valse aangiftes of verzekeringsclaims tegengaan. Dat is precies wat meubelbezorgdienst ASD Bezorgservice overkwam. De directeur van ASD, Kenneth van Swieten, haalde het volgende aan: “Zo kreeg ik laatst een melding met beelden waarop te zien was dat een bus van een ander bedrijf tijdens het achteruitrijden tegen een van onze bussen was aangereden. De schade was vrij groot, 3300 euro. Zonder de camerabeelden had ik het waarschijnlijk uit eigen zak moeten betalen. Nu was er gewoon geen discussie over de veroorzaker.”

Videobewijs beschermt niet alleen de bestuurder tegen onterechte beweringen, maar levert ook besparingen op aangezien er minder ongevallen plaatsvinden en de verzekeringspremies dalen. Bedrijven kunnen na verloop van tijd wellicht betere verzekeringstarieven bedingen, naarmate bestuurders de gegevens en inzichten van Reveal benutten om hun rijgewoonten en -gedrag te verbeteren. Beter rijden staat ook gelijk aan minder verkeersovertredingen en boetes, lagere onderhoudskosten en een efficiënter brandstofverbruik; wat aanzienlijke besparingen oplevert.

fleet management

“Bijna iedere chauffeur reed meerdere keren per dag te hard. Enkelen bleken zelfs de hele dag te hard te rijden. Met alle chauffeurs zijn we toen direct het gesprek aangegaan en niet zonder resultaat”, aldus Jeroen Scheepstra, eigenaar van gespecialiseerd transportbedrijf Scheepstra Koeriers,  toen hij de eerste rijgedragsrapporten van Verizon Connect had ingezien.

“Waar we voorheen soms wel tien snelheidsboetes per maand binnen kregen, zijn het er nu maximaal vier. Maar daar blijft het niet bij. De totale brandstofkosten zijn met zo’n tien procent gedaald. We hebben zestien bussen die op jaarbasis ieder honderdduizend kilometer rijden, dus dat is een behoorlijke besparing.”

Aandacht voor het welzijn van bestuurders

De bedoeling van een intelligent trackingsysteem is niet om bestuurders te bestraffen, maar om meer aandacht aan hun welzijn te schenken. Sommige Nederlandse bedrijven benutten de gegevens om hun coachingprogramma voor bestuurders te perfectioneren en de relevante aandachtspunten naar voren te brengen. Sommige berekenen de besparingen zelfs door als bonussen voor hun bestuurders of voorzien stimulansen voor goede bestuurders, zoals bijvoorbeeld een weekendje weg voor de beste bestuurder van de maand.

Verbeterde leefkwaliteit

Verizon Connect Reveal heeft nog meer mogelijkheden voor de leefkwaliteit in huis. Het platform beschikt over het RitRegistratieSysteem (RRS keurmerk). Dat houdt in dat de automatisch gegenereerde rittenregistratie voldoet aan de meest strikte fiscale vereisten, fraudepreventie en privacy, zoals vastgesteld door de Nederlandse belastingdienst. Door de strikte scheiding van beroepsmatige en persoonlijke kilometers is rittenregistratie ook in andere Europese landen, zoals België, verplicht om fiscale redenen. Dat bespaart elke week een hoop administratie voor het handmatig registreren van elke rit

Dankzij deze technologie kunnen bedrijven en bestuurders samenwerken op een vertrouwensbasis. Privacy is geen punt wanneer een voertuig voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt, aangezien bestuurders door een druk op een knop kunnen aangeven dat de rit privé is, zodat er geen trackinggegevens verzameld worden.

Een systeem voor wagenparkbeheer is een instrument waar zowel de onderneming als de bestuurders baat bij hebben. De automatisering, de geavanceerde analyses en de communicatietechnologie bevorderen de samenwerking tussen werkgevers en werknemers.

De software beantwoordt aan strikte privacynormen en bevordert tegelijkertijd de veiligheid, de efficiëntie en de professionele en persoonlijke verwachtingen – een onmisbare partner voor het runnen van bedrijven met een groot of klein wagen- of machinepark.

Klik hier voor meer informatie over onze vooruitstrevende softwareoplossing voor wagenparkbeheer, ontworpen om uw bedrijf op weg te helpen.