Zacznij od Telemetrii, potem pomyśl o Zintegrowanych Systemach dla Logistyki

16 December 2021 | 1521 Shares

W ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła presja wywierana na menedżerów flot, ich zespoły kierowców, na pojazdy oraz pracowników obsługi technicznej, a także na firmy, które ich zatrudniają. Aby przeanalizować, gdzie najczęściej występują te napięcia, przeanalizowaliśmy raport o zarządzaniu flotą od Verizon Connect i przyjrzeliśmy się technologii jako wysoce skutecznemu sposobowi, w jaki można usprawnić działanie całej firmy: obniżenie kosztów, lepsze spełnianie oczekiwań klientów, zmniejszenie emisji CO2 i zwiększenie rentowności całej działalności.

Raport pokazuje, że to właśnie kombinacja kwestii kadrowych, efektywności paliwowej i oczekiwań klientów spędza sen z powiek profesjonalistom.

Podczas pandemii COVID-19 obawy niektórych firm o koszty zostały przynajmniej częściowo zmniejszone dzięki pracowniczym programom urlopowym, ale poza tym obszarem, respondenci z sektorów przewozów i dostaw nadal wymieniają “ogólną administrację” jako największą stratę czasu – aż 30% respondentów twierdzi, że jest to ich najczęstsze zajęcie.

Bardzo ciekawe jest to, że zintegrowana technologia wdrożona w działach dostawczych może zmniejszyć liczbę powtarzających się zadań, które dominują w życiu zawodowym wielu osób: na przykład przydzielanie kierowców i pojazdów zajmuje wysokie miejsce na liście codziennych czynności (19% czasu), podobnie jak planowanie konserwacji pojazdów (15%). Systemy back-endowe, które współpracują z technologiami śledzenia pojazdów, rozwiązują problem dużej ilości czasu, poświęcanego na obie te czynności.

Zintegrowane systemy oparte na analizie danych oferują właścicielom firm i dyrektorom operacyjnym w branży transportowej możliwość dostrzeżenia wzorców, które wykształcają się w określonym czasie, a tym samym tworzą kontekst dla ich przyszłości. Prostym przykładem może być wzrost liczby uszkodzeń pojazdów na określonych trasach, powstałych niezależnie od kierowców. Może to być spowodowane trudnymi warunkami drogowymi, a zatem zaplanowane przeglądy pojazdów na danej trasie powinny być przeprowadzane nieco częściej.

TMS

Rozpoznawanie wzorców na podstawie zgromadzonych danych to tylko jedna z zalet zintegrowanych systemów technologicznych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Osoby podejmujące decyzje w firmie wykorzystują te same, ekstrapolowane z połączonych systemów informacje, aby zobaczyć, gdzie i w jaki sposób umowy SLA mogą nie być dotrzymywane – i określić tego przyczyny. W codziennej rutynie, zdominowanej przez administrację, zbyt łatwo można stracić z oczu szerszy obraz sytuacji i po prostu uznać, że wymagania SLA są zbyt wysokie. Dzięki zintegrowanym technologiom można poprawić ogólną wydajność we wszystkich obszarach, zapewniając firmom znaczącą przewagę nad rynkową konkurencją.

Proszę zwrócić uwagę, że w poprzednich akapitach bardzo staraliśmy się mówić o “zintegrowanej” technologii lub “zintegrowanych systemach”. Śledzenie pojazdów jest technologią, która w tej branży pierwsza przychodzi na myśl, lecz aby w pełni wykorzystać jej możliwości, inteligentne platformy wspierające potrzebują znacznie więcej niż tylko działającego w czasie rzeczywistym pulpitu, zbudowanego o dane lokalizacyjne i mapy.

Obawy decydentów wynikające z badania, dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa kierowców spowodowane były głównie tym, że jedna trzecia respondentów najbardziej martwi się korzystaniem z telefonów komórkowych przez kierowców podczas jazdy, a kolejna jedna trzecia wymienia zmęczenie kierowców. Systemy analizy danych, zdolne do rozpoznawania obu tych problemów, mogą być wykorzystywane nie tylko jako punkt wyjścia do działań dyscyplinujących. Edukacja i wsparcie kierowców przekłada się na niższe koszty (mniejsze koszty konserwacji floty, niższe rachunki za paliwo), zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i większe zaangażowanie pracowników.

Prawie tyle samo osób (28%) stwierdziło, że ich największym zmartwieniem są kolizje i obrażenia lub szkody wyrządzone osobom trzecim. Wyniki badania wskazują, że 77% flot pojazdów zostało dotkniętych samymi tylko kradzieżami, a koszty odzyskiwania należności w niektórych przypadkach sięgają pięciocyfrowych kwot. Oczywiście, charakter owych wypadków sprawia, że obawy te są uzasadnione – chodzi o to, że niektórych problemów można uniknąć: zmęczeni kierowcy – lub pracownicy w dowolnym innym miejscu w firmie – będą popełniać błędy. Pracownicy administracyjni w firmie wykonujący powtarzalne zadania popełniają błędy z powodu nudy. Zarówno na drodze, jak i w biurze, zintegrowana technologia pomaga uporać się z oboma tymi problemami.

Opór przed technologią zarządzania flotą często wynika z niejasności i błędnych przekonań na temat jej przeznaczenia. Dlatego wdrażanie systemów musi odbywać się w porozumieniu z użytkownikami końcowymi (kierowcami, technikami utrzymania ruchu i pracownikami zaplecza). Chociaż udowodniono, że systemy TMS zmniejszają liczbę kradzieży i oszustw, dzisiejsze zintegrowane platformy mogą pomóc opowiedzieć tę historię w sposób, który pozytywnie zmieni każdą część przedsiębiorstwa.

Aby dowiedzieć się więcej o platformach i rozwiązaniach Verizon Connect dla firm każdej wielkości, już dziś możesz poprosić o bezpłatną demonstrację naszej technologii.