Wagenparkbeheer met de hulp van de technologie van vandaag: Benelux-enquête

3 November 2021 | 718 Shares

Nu men zich meer bewust wordt van de milieuproblematiek, willen de meeste mensen en bedrijven de CO2-uitstoot verminderen en hun koolstofvoetafdruk verkleinen, zowel op individueel als op organisatorisch niveau. Voor bedrijven die veel voertuigen hebben, zou het snelle antwoord op het probleem kunnen zijn dat zij overschakelen op volledig elektrische voertuigen. In de meeste gevallen is dat echter een doel op langere termijn, dat stukje bij beetje wordt bereikt als en wanneer de omstandigheden dat toelaten. Op korte tot middellange termijn blijven organisaties zoeken naar manieren om de koolstofuitstoot en de kosten te verminderen.

Het goede nieuws is dat bedrijven hun totale CO2-uitstoot kunnen verlagen, de operationele normen bij bestuurders kunnen verbeteren, en aanzienlijke kosten kunnen besparen door een aantal eenvoudige zaken in hun bestaande wagenpark aan te pakken. Een eBook op basis van de resultaten van een uitgebreid onderzoek van Team Vier – in samenwerking met Verizon Connect – laat zien hoe deze doelstellingen kunnen worden bereikt door eenvoudige dingen te veranderen, zoals de houding van de chauffeurs, hun gebruikspatronen en hun gedrag op de weg.

Om het eBook te maken heeft het onderzoeksbureau een uitgebreide enquête gehouden onder beroepschauffeurs. De eerste lering was zeer positief: het bewustzijn van het milieu en de klimaatverandering is de laatste jaren drastisch toegenomen. Zeven op de tien chauffeurs proberen actief het brandstofverbruik te verminderen, maar er is wel enige behoefte aan voorlichting. 67% van de bestuurders laat de motor van hun voertuig stationair draaien, bijvoorbeeld. Maar de motor afzetten (als hij maar langer dan tien seconden uit blijft) kan een grote besparing van CO2 en brandstof opleveren. Het uitschakelen van de motor kan bij voertuigen die veel lange stops maken (bij bijv. pakketbezorging) € 100 per maand per voertuig aan brandstof besparen. Op wagenparkschaal tellen die besparingen op.

Verizon Connect

Veel chauffeurs laten niet alleen hun motor stationair draaien, maar geven ook toe dat zij te hard optrekken, te laat remmen en in het algemeen te snel rijden – allemaal gedragingen waarvan bekend is dat zij het brandstofverbruik verhogen en dus de koolstofvoetafdruk van het bedrijf vergroten.

In sommige gevallen is de druk om deadlines te halen de oorzaak van een aantal van deze voorbeelden van slechte verkeersgewoonten, dus het management kan er gedeeltelijk schuld aan hebben. Maar zaken als het gebruik van bedrijfswagens voor privé-doeleinden of misbruik van tankkaarten zijn een zware aanslag op de bedrijfsfinanciën en moeten voorkomen worden – of in ieder geval gecontroleerd worden.

Beloningsprogramma’s voor goede rijpraktijken leveren organisaties over het algemeen wel wat op, maar het kwantificeren van “goed gedrag” kan voor het management een grote uitdaging zijn. Er is technologie beschikbaar die dit soort regelingen mogelijk maakt, en veel van de hierboven beschreven problemen kan oplossen.

Systemen voor wagenparkbeheer geven bedrijven nu bijna-realtime informatie over alle voertuigen van het wagenpark, met inbegrip van gedetailleerde telemetrie van rijstijl en rijpatronen, en van GPS afgeleide positiegegevens.

Managers kunnen vanaf een centraal dashboard een onmiddellijk overzicht krijgen van het hele wagenpark van hun bedrijf, in historische gegevens duiken om gebruikspatronen voor alle bedrijfsmiddelen te zien, of inzoomen op de vorderingen van één enkel voertuig. Empirische feiten kunnen de bron zijn van bonusregelingen voor bestuurders die een laag brandstofverbruik, goed rijgedrag en de beste veilige werkpraktijken belonen.

Dankzij dergelijke technologieën besparen bedrijven op brandstof en produceren zij minder koolstofdioxide, maar profiteren zij ook van lagere kosten voor voertuigonderhoud (remblokken gaan bijvoorbeeld langer mee!). Zij profiteren ook van lagere verzekeringskosten dankzij minder incidenten op de weg, en de totale kosten voor de exploitatie van het wagenpark dalen aanzienlijk zodra het persoonlijk gebruik van de voertuigen door de bestuurders gecontroleerd en bewaakt wordt.

Om de resultaten en bevindingen van de enquête in het hele eBook te lezen, klikt u hier om het document te downloaden.