Nieograniczone możliwości dzięki zarządzaniu flotą w chmurze

21 October 2021 | 684 Shares

Ostatnie dwa lata to trudny czas dla wielu przedsiębiorstw. Jednym ze złożonych problemów, z jakimi zmagają się obecnie firmy logistyczne i obsługujące łańcuchy dostaw, jest wzrost popytu i zaciekła konkurencja na rynku. Chociaż wielu dostawców usług logistycznych mimo wszystko działa i radzi sobie jakoś z tymi problemami, czasem odbywa się to kosztem wydajności, dbałości o potrzeby klientów oraz ścisłego przestrzegania przepisów.

Kontrola bieżących kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności poprzez doskonalenie procesów biznesowych i logistycznych to duże wyzwanie dla osób zarządzających firmami. Technologia jest czasem postrzegana jako doraźny sposób na osiągnięcie tych celów. Takie podejście jest błędne, gdyż wybór właściwego usługodawcy w sektorze logistyki i technologii zarządzania transportem to kluczowa decyzja, która wymaga dogłębnej analizy – tak, aby rezultaty jej wdrożenia przyniosły właściwe efekty.

Ograniczenia budżetowe nie muszą oznaczać, że firmy nie będą podejmować działań zmierzających do obniżenia kosztów, poprawy jakości obsługi klienta czy usprawniania zarządzania. Właściwie dobrany dostawca takich rozwiązań potrafi również dopasować swoją ofertę do klienta na dowolnym etapie jego rozwoju – modułowa platforma umożliwia bowiem dodawanie funkcjonalności w zależności od przyszłych potrzeb firmy.

Pierwszą kwestią, którą należy przemyśleć, jest to, w jakim stopniu firma wymaga wszechstronnej infrastruktury informatycznej. W większości przypadków nie ma potrzeby utrzymywania specjalnego zespołu IT ani dokonywania znaczących inwestycji w sprzęt lub modernizację infrastruktury. Dzięki prostym, miesięcznym płatnościom możemy uzyskać dostęp do zaawansowanych, nowoczesnych rozwiązań, które praktycznie nie wymagają żadnej konserwacji ani specjalnej opieki. Większość firm – poczynając od rozwiązań używanych w działach księgowości, takich jak usługi rozliczania wynagrodzeń, a kończąc na pakiecie Office, który stanowi technologiczną podstawę funkcjonowania dużej liczby przedsiębiorstw, korzysta dziś z modelu „oprogramowanie jako usługa” (Software-as-a-Service – SaaS). Rozwiązania w zakresie zarządzania transportem nie są tu wyjątkiem – w formie usług SaaS są one bezpieczne, stale aktualizowane i chronione przez dostawcę. Jedyne, czego potrzebują firmy logistyczne, to dostęp do internetu.

Sytuacja ta pozostaje aktualna nawet wówczas, gdy firma rozszerza działalność – modułowa struktura systemu umożliwia łatwe dodawanie nowych opcji w zależności od wymagań. Przykładowo, firmy mogą w pierwszej kolejności uruchomić telemetrię pojazdów lub dodać ją później wraz z funkcjonalnościami takimi jak zarządzanie zasobami zakładu przemysłowego, usługami w terenie lub cyfrowymi wideorejestratorami jazdy.

Niestety, bieżące problemy nadal wywierają presję na dyrektorów zarządzających przedsiębiorstwami i kierowników flot, a kwestia wzrostu kosztów w miarę rozwoju przedsiębiorstwa stanowi ogromny problem w wielu firmach. Pełna kontrola nad flotą – zdolność obserwacji i analizy całości działań – to punkt wyjścia dla pozytywnych zmian. Możliwość kontrolowania bieżących działań w czasie zbliżonym do rzeczywistego pozwala kadrze kierowniczej dostrzec problematyczne „wąskie gardła”, a także dowiedzieć się, jak lepiej wykorzystać posiadane zasoby do rozwiązywania najpilniejszych problemów. Na tej podstawie można ustalić, jak umiejscowić nowe procesy tak, aby ograniczyć koszty w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Verizon Connect

Firma, do której prowadzą linki w powyższym tekście, to Verizon Connect. W Ameryce Północnej jest to największy gracz na rynku zarządzania flotą (w USA monitoruje na przykład większość pojazdów flotowych). Dzięki przejęciu kilku podmiotów na przestrzeni ostatnich lat jest ona w stanie zaoferować firmom transportowym i logistycznym w Europie kompleksową ofertę chmurową opartą na abonamencie. Dzięki praktycznym rozwiązaniom na platformie, które pomagają firmom radzić sobie z takimi codziennymi kwestiami jak płace oraz bezpieczeństwo kierowców i pracowników jednocześnie oszczędzamy pieniądze i chronimy środowisko.

W miarę tego, jak firmy zyskują nowych klientów, a standardy obsługi klienta rosną, telemetria pojazdów i systemy zarządzania tachografami pomagają zachować zgodność z przepisami oraz podnieść jakość pracy kierowców i ich ogólną wydajność. Wraz z redukcją kosztów (i śladu węglowego) w relacji do przychodów oraz coraz większym wzrostem oszczędności można dowolnie rozszerzać zakres funkcjonalności oprogramowania, które w praktyce dopasowuje się do skali działalności przedsiębiorstwa.

Przykładowo: montaż wideorejestratorów nie musi być rzeczą priorytetową, ale w miarę wdrażania kolejnych systemów styl jazdy kierowcy może stać się istotną składową programu nagród dla pracowników. Verizon Connect posiada rozwiązania technologiczne, aby w pełni wspierać tego typu inicjatywy. Platforma zapewnia możliwość optymalizacji i integracji z innymi systemami, dzięki czemu firmy mogą dodawać takie elementy jak karty paliwowe, technologie pomp (zapobiegające błędom podczas tankowania), a także monitorować sprzęt i zasoby wykorzystywane w miejscu wykonywania zlecenia, czy też umożliwić kierowcom przyjmowanie płatności na urządzeniach przenośnych – a to tylko kilka z możliwych przykładów. Bez zagłębiania się w technologiczne detale można stwierdzić, że większość obecnych systemów może zostać z powodzeniem zintegrowana z platformą Verizon, czego rezultatem jest połączenie różnych elementów obecnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji efektów.

Niezależnie od przyjętej strategii przedsiębiorstwa, chmurowe oprogramowanie wspiera i umożliwia jego rozwój, a przy tym jest dostępne za jednym kliknięciem w przeglądarce internetowej i pozwala na wysyłanie managerom na bieżąco aktualnych informacji w trakcie dnia pracy.

Bez względu na to, czy chodzi o ustalenie miejsc, w których zwiększają się koszty firmy, czy o poszukiwanie sposobów na poprawę działania floty na dowolnym poziomie – system Verizon Connect pomaga identyfikować problemy, usuwać je i optymalizować działalność przedsiębiorstwa tak, aby uniknąć ich w przyszłości. W następnym artykule z tej serii przyjrzymy się bardziej zaawansowanym opcjom dostępnym dla użytkowników platformy. Należy jednak pamiętać, że nauka odpowiedniego korzystania z podstawowych opcji jest niezbędnym, pierwszym krokiem dla każdej firmy logistycznej dysponującej rosnącą, wymagającą zarządzania flotą pojazdów. Dzięki rozszerzalnej, elastycznej platformie Verizon Connect firmy logistyczne z Europy mogą optymalizować bieżącą działalność, tworząc środowisko, w którym managerowie mają czas, aby patrzeć w przyszłość i planować dalszy rozwój lub zmiany w firmie.

Aby uzyskać więcej informacji od światowego lidera w zakresie technologii zarządzania flotą i wielu innych, odwiedź stronę Verizon Connect. Jeśli stwierdzisz, że to, co opisano powyżej, odnosi się do Twojej firmy, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Verizon Connect, aby wypróbować wersję demonstracyjną platformy i dowiedzieć się, które problemy Twojej firmy może rozwiązać technologia Verizon Connect.